Loonaanvullingsuitkering

De loonaanvullingsuitkering is een uitkering die wordt verstrekt nadat het recht op een loongerelateerde uitkering is komen te vervallen. Een deskundige van het UWV zal beoordelen hoeveel de werknemer nog kan verdienen na afloop van het recht op de loongerelateerde uitkering. Is dit tussen de 50% en de 100%, dan kan de werknemer aanspraak maken op een loonaanvullingsuitkering. Kan de werknemer niet, of minder dan de helft van zijn vroegere loon verdienen, dan kan hij aanspraak maken op een vervolguitkering krachtens de WIA.

Wetsartikel Art. 54 WIA
Synoniemen