Ingezetene

De natuurlijke persoon die wordt aangemerkt als inwoner van een land of bepaalde stad. In het sociaal zekerheidsrecht is de term ingezetene een juridisch begrip. In vele wetten in het kader van het sociaal zekerheidsrecht is het begrip nader uitgewerkt om vast te stellen welke categorieën personen recht hebben op een uitkering en wanneer iemand moet worden aangemerkt als ingezetene. Internationale chauffeurs en vreemdelingen zijn bijvoorbeeld vaak grensgevallen. In een algemene maatregel van bestuur en in de jurisprudentie wordt de term ingezetene nader uitgewerkt.

Regeling
Wetsartikel Art. 1:2 Wajong; art. 2 AOW; art. 6 Anw; art. 1.2.1 Wlz
Synoniemen