Herbeoordeling

Bij een herbeoordeling wordt door het UWV een onderzoek verricht om vast te stellen of een uitkeringsgerechtigde nog steeds aanspraak kan maken op een uitkering. Dit kan zich voordoen bij een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Wajong. Bij de herbeoordeling wordt doorgaans een gesprek gevoerd met de uitkeringsgerechtigde en de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Als het UWV op basis van deze herbeoordeling een beslissing neemt over het recht op, of de hoogte van de uitkering, kan tegen deze beslissing bezwaar en beroep worden ingesteld.

Krachtens de WIA zijn geen wettelijke voorschriften voorzien met betrekking tot herbeoordelingen.

Wetsartikel
Synoniemen