Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor personen met een arbeidsbeperking en die onder reguliere omstandigheden geen arbeid kunnen verrichten. Het gaat daarbij om mensen met een lichamelijk, verstandelijke of psychische beperking. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat personen met een arbeidsbeperking ook daadwerkelijk arbeid kunnen verrichten in een beschutte werkomgeving. Personen met een arbeidsbeperking kunnen dit aanvragen bij het UWV. Geeft het UWV een positief advies, dan is de gemeente niet aan dat advies gebonden. De gemeente mag echter niet lichtzinnig van het advies van het UWV afwijken.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de beschutte werkplek is dat de persoon met de arbeidsbeperking (nog) niet in een reguliere baan kan werken, en ook niet met extra ondersteuning of begeleiding vanuit de gemeente of het UWV.

Als een advies van het UWV met betrekking tot een advies beschut werk ondeugdelijk tot stand is gekomen, heeft de gemeente de mogelijkheid om van het advies af te wijken. Als een persoon het niet eens is met de beslissing van de gemeente kan diegene daartegen in bezwaar en beroep gaan.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen