Alleenstaande

Onder alleenstaande in het sociaal zekerheidsrecht wordt verstaan: de ongehuwde die geen kinderen heeft waarvoor hij financieel de zorg draagt (ten laste komend kind) en die geen gezamenlijke huishouding voert met een ander. Van een gezamenlijke huishouding is geen sprake indien de persoon een huishouding voert met een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad. Voorwaarde om te spreken van een gezamenlijke huishouding bij een bloedverwant in de tweede graad is dat er sprake is van een zorgbehoefte.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 4 Participatiewet
Synoniemen