Voorliggende voorziening

Een voorliggende voorziening is een voorziening waarop een belanghebbende of het gezin aanspraak kan maken buiten de regelingen van de Participatiewet. Er is ook wel sprake van een voorliggende voorziening indien de belanghebbende of het gezin een beroep zou kunnen doen op voorzieningen buiten de Participatiewet om. Vereist is wel dat het gaat om middelen waarvoor specifieke uitgaven bekostigd kunnen worden.

 

Wetsartikel Art. 5 Pw
Synoniemen