Ten laste komend kind

De term ten laste komend kind is een begrip afkomstig uit het sociaal zekerheidsrecht. Er is sprake van een ten laste komend kind als het kind jonger dan 18 jaar is en aan wie voor de alleenstaande ouder of gehuwde op grond van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald, zal worden betaald of zou worden betaald als 7 lid 2 Algemene Kinderbijslagwet op de ouder niet van toepassing zou zijn.

In de regel gaat het om twee voorwaarden:

  1. Het kind is jonger dan 18 jaar; het moet daarbij gaan om een eigen kind, geadopteerd of een stiefkind die in Nederland woont. Pleegkinderen worden conform de bijstand niet aangemerkt als ten laste komende kinderen.
  2. De ouder kan kinderbijslag aanvragen voor het kind. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de ouder krachtens de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag ontvangt, zal ontvangen of zou ontvangen.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 4 WWB; art. 4 Pw
Synoniemen