Schriftvervalsing

Valsheid in geschrifte (ook wel: schriftvervalsing) is een strafbaar feit. Er is sprake van valsheid in geschrifte wanneer er sprake is van van valsheid dat betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten. Een voorbeeld hiervan is een valse vermelding op een factuur.

In het civiele recht kan valsheid in geschrifte een grond voor herziening opleveren. De partij die bekend is geworden met schriftvervalsing dient dan binnen drie maanden opnieuw de procedure te starten bij de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen.

Wetsartikel
Synoniemen Valsheid in geschrifte