Rechtsverwerking

Rechtsverwerking is de situatie waarbij een schuldeiser of schuldenaar zijn rechten verspeelt en die niet langer meer te gelden kan maken. Hiervan is sprake indien wordt gehandeld op een wijze die niet in overeenstemming is met de eventuele uitoefening van de rechten, bijvoorbeeld uit een overeenkomst. 

Rechtsverwerking is een uitvloeisel van de redelijkheid en billijkheid. Op grond hiervan kan een partij redelijkerwijs niet langer een beroep doen op het feit dat hij bepaalde rechten tegoed heeft als hij zich niet heeft gedragen op een wijze die in overeenstemming is met het te gelde maken van zijn recht.

Rechtsverwerking doet zich in twee gevallen voor: de eerste situatie is die waarbij ene partij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de wederpartij zijn rechten niet meer te gelde zou maken. De tweede situatie is die waarin de partij onredelijk zou worden benadeeld als de andere partij vooralsnog zijn rechten zou willen uitoefenen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen