Procesgemachtigde

Een procesgemachtigde is een persoon die namens een ander bevoegd is in rechte op te treden. Meestal is dit een advocaat, maar in zaken waarbij bijstand door een advocaat niet verplicht is kan tevens een jurist als procesgemachtigde optreden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kantonzaken. Ook in zaken voor de bestuursrechter is bijstand door een advocaat niet verplicht.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Procesvertegenwoordiger, gemachtigde