Publiekrecht

Onder publiekrecht wordt verstaan: alle wet- en regelgeving die verband houdt met de relatie overheid - particulier. Het kan hierbij zowel gaan om de relatie tussen overheid en natuurlijke personen, maar ook om de relatie tussen overheid en rechtspersonen. Ook de rechtsverhouding binnen de overheid zelf kan onder het publiekrecht vallen.

Onder het publiekrecht valt onder andere het straf- en bestuursrecht. Naast het publiekrecht staat het privaatrecht, dat de rechtsverhouding tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling regelt. Ook bestuursorganen zoals gemeentes kunnen onder het privaatrecht vallen indien zij gebruik maken van privaatrechtelijke bevoegdheden (zoals het afsluiten van een overeenkomst met een bedrijf).

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen