Exequatur

Een exequatur is een algemene benaming voor een rechterlijke verklaring tot het ten uitvoer leggen van een buitenlands vonnis of arbitraal vonnis. 

De term exequatur dient niet te worden verward met de term executoriale titel: daar waar (grossen van in Nederland gewezen) vonnissen executoriale titel hebben, behoeven buitenlandse vonnissen en arbitrale vonnissen een exequatur alvorens zij executoriale titel verkrijgen. Het verkrijgen van een exequatur is niet noodzakelijk voor in Nederland gewezen rechterlijke vonnissen.

De wijze waarop buitenlandse vonnissen executoriale kracht verkrijgen, is geregeld in een aantal Europese en internationale verordeningen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 985 Rv
Synoniemen