Exceptie van onbevoegdheid

Een beroep van een gedaagde partij op het feit dat de rechter of rechtsprekende instantie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Dit heet ook wel een bevoegdheidsincident. De gedaagde partij kan deze vordering gedurende het proces instellen.

Een rechtbank kan onbevoegd kan zijn om van een geschil kennis te nemen als partijen bijvoorbeeld een forumkeuzebeding zijn overeengekomen. In dat geval is de rechter die partijen zijn overeengekomen bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Ook kan het zijn dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt, bijvoorbeeld omdat het een internationaal geschil betreft waarbij de Nederlandse rechter op basis van de Brussel II verordening niet wordt aangewezen als bevoegde rechter.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Bevoegdheidsincident