Deskundigenbericht

Ook wel deskundigenadvies. Deskundigenadvies kan noodzakelijk blijken in een procedure, bijvoorbeeld omdat de rechter onvoldoende expertise heeft van de onderliggende materie waarover een oordeel dient te worden gegeven. Veel voorkomende deskundigenadviezen zijn die van een accountant, makelaar of letselschadespecialist. Een aangestelde deskundige dient zijn taken onafhankelijk en naar beste eer en geweten te vervullen.

Deskundigenadviezen kunnen worden verzocht door partijen of kan door de rechter ambtshalve worden gelast. Indien de medewerking van partijen aan een onderzoek van een deskundige noodzakelijk is, zijn partijen verplicht om aan dit onderzoek mee te werken.

In de regel dienen beide partijen in de procedure de kosten voor deskundigenadviezen te dragen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Deskundigenadvies