Verrekeningsbeding

Een beding in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarbij de beide partners een eigen privé-vermogen hebben. Er wordt onderscheiden in twee soorten verrekeningsbedingen: bij het periodieke verrekeningsbeding wordt het vermogen of inkomen dat tijdens het huwelijk is overgebleven onderling verrekend. Dit geldt alleen niet voor schulden. Bij het finale verrekeningsbeding worden de verkregen eigendommen bij de scheiding onderling verdeeld.

Wetsartikel
Synoniemen