Schikking

Partijen kunnen in een gerechtelijke procedure tot een schikking komen. In dat geval zal de procedure niet eindigen met een vonnis van de rechter. Meestal kunnen partijen een schikking treffen wanneer een comparitie wordt bevolen. Door de schikking stopt de zaak. De rechter kan vervolgens de gemaakte afspraken vastleggen en deze vastlegging heeft dan een executoriale titel, wat betekent dat die afspraken ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen