Beslag richtlijnen

De beslag richtlijnen (ook wel: beslagsyllabus) is een verzameling van door rechters opgestelde richtlijnen die worden gebruikt bij de beoordeling van aanvragen conservatoir beslag. In de beslag richtlijnen staan de beoordelingscriteria vermeld voor het al dan niet toewijzen van het verzoek tot conservatoir beslag.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Beslagsyllabus