Beslagrekest

Het beslagrekest is een verzoekschrift dat wordt ingediend bij de rechtbank door een schuldeiser, met als doel toestemming te vragen voor het leggen van een conservatoir beslag/bewarend beslag op de schuldenaar. Uit het beslagrekest moet duidelijk de aard en doel van het verzoek blijken, alsmede de gegevens van de verzoeker van het conservatoir beslag. De schuldeiser dient gewichtige redenen te hebben om bewarend beslag te leggen op geld, goederen of onroerend goed dat toebehoort aan de schuldenaar. De rechter zal aan de hand van het beslagrekest beoordelen of het verzoek voor het leggen van conservatoir beslag al dan niet gegrond is. Dit komt neer op een belangenafweging, gezien de mogelijk ingrijpende gevolgen voor het beslag voor de schuldenaar. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 278 Rv
Synoniemen Verzoekschrift tot beslaglegging