Beslagprocedure

Een beslagprocedure is de procedure bij het leggen van conservatoir beslag (ook wel: bewarend beslag). De beslagprocedure bestaat uit verschillende stappen die gevolgd dienen te worden alvorens het conservatoir beslag kan worden gelegd. De beslagprocedure omvat onder meer het indienen van een verzoekschrift: het zogenaamde beslagrekest. Deze wordt ingediend bij de rechtbank, waarna de rechter toestemming kan geven voor het leggen van het beslag. Hij kan ook besluiten tot afwijzing van het verzoek. De schuldeiser dient goede redenen te hebben voor het leggen van beslag en deze gronden dan ook in het verzoekschrift te vermelden.

Categorie Incasso, Procesrecht
Wetsartikel Art. 435 Rv
Synoniemen