Arbitrage uitspraak

De arbitrage uitspraak (ook wel: arbitraal vonnis) is een uitspraak van een arbitraal scheidsgerecht. Een arbitrage uitspraak komt tot stand door meerderheid van stemmen: om die reden bevat het arbitraal scheidsgerecht altijd een oneven aantal arbiters.

In tegenstelling tot een procedure bij de gewone rechter kunnen partijen tegen de arbitrage uitspraak slechts hoger beroep instellen indien zij zulks zijn overeengekomen.

Een arbitrage uitspraak kan alleen ten uitvoer worden gelegd indien de in het gelijk gestelde partij verlof heeft verkregen van de rechter. In deze (aparte) procedure toetst de rechter het vonnis slechts marginaal, en zal de tenuitvoerlegging in de regel slechts weigeren indien bijvoorbeeld niet voldaan is aan de voorwaarden die de wet bij arbitrage voorschrijft. De rechter toetst het vonnis echter niet inhoudelijk.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitraal vonnis