Betrokkene

De betrokkene is volgens de AVG de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt onder de bepalingen van de AVG beschouwd als identificeerbaar als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door naam, identificatienummer of van zijn fysieke, fysiologische, psychische of sociale identiteit. Degene die deze gegevens verwerkt wordt de verwerker genoemd. De verwerker valt al dan niet onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke; in sommige gevallen is de verantwoordelijke tevens de verwerker. Bijvoorbeeld het accountantskantoor dat de salarisadministratie van zijn eigen werknemers bijhoudt.

Categorie Privacyrecht
Wetsartikel
Synoniemen Natuurlijk identificeerbare persoon