Ouderschapsplan wijzigen

Ouders kunnen de gemaakte afspraken in een ouderschapsplan wijzigen. Dit kunnen ouders onderling doen, via een mediator of via een rechtbankprocedure.

Als ouders een geschil krijgen over het ouderlijk gezag, kunnen zij de rechtbank vragen een beslissing te nemen. Dan kunnen ouders dat verzoek ook combineren met een wijziging van de omgangsregeling. Ook kunnen ouders de rechtbank zo nodig vragen het hoofdverblijf van het kind te wijzigen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om gewijzigde afspraken te laten vastleggen in een beschikking (uitspraak). Het voordeel daarvan is dat deze executoriale titel heeft, wat betekent dat beide ouders de gemaakte afspraken in rechte kunnen afdwingen.

Een ander voordeel van deze procedure is dat ouders de rechtbank kunnen vragen om een beslissing te nemen bij geschillen omtrent het ouderlijk gezag.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Ouderschapsplan, ouderschapsplan veranderen