Ouderlijke macht

Ook wel synoniem voor ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag omvat het recht en de plicht van een ouder om de zorg en opvoeding over een kind te dragen. Deze rechten en plichten ontstaan pas zodra de ouder daadwerkelijk met het ouderlijk gezag is bekleed: bij een kind dat binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren zijn de ouders van rechtswege met het ouderlijk gezag bekleed. In andere gevallen zal de partner van de biologische moeder veelal eerst het kind moeten erkennen alvorens het (gezamenlijk) gezag kan worden aangevraagd.

Wetsartikel
Synoniemen Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag