Naam veranderen

Iedere Nederlandse ingezetene heeft het recht op de naam. Dit recht omvat mede het recht om deze te wijzigen.

Een persoon kan zijn achternaam wijzigen door middel van een verzoek gericht aan Justis (een overheidsinstantie). Hiervoor is geen bijstand van een advocaat vereist, maar er zijn wel wettelijke vereisten aan een dergelijk verzoek gekoppeld.

De voornaam kan gewijzigd worden door middel van een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist. De rechter toetst in dat geval of de gewenste voornaam of voornamen gepast zijn en of er sprake is van een zwaarwegende omstandigheid voor de wijziging. Personen kunnen bijvoorbeeld een voornaam toevoegen (doopnaam), een of meer voornamen schrappen, of een naam wijzigen.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 1:4 BW
Synoniemen Voornaamswijziging, achternaamswijziging, geslachtsnaamwijziging