Rectificatie

Een persoon kan in de regel een rectificatie vorderen indien er sprake is van smaadschrift, of als er sprake is van een onrechtmatige publicatie waarin bijvoorbeeld aperte onjuistheden staan. Een rectificatie houdt in dat het oorspronkelijke bericht, waartegen bezwaar wordt gemaakt, wordt gecorrigeerd. In een krant of op een site wordt bijvoorbeeld een bericht geplaatst dat het eerdere bericht onjuist was.

Een rectificatie kan worden gevorderd in een gerechtelijke procedure. De benadeelde persoon kan in dat geval naast schadevergoeding tevens eisen dat de wederpartij, die de publicatie of smadelijke uitlating heeft geplaatst, door middel van een rectificatie de onrechtmatige berichtgeving hersteld. Daarmee wordt uiteraard slechts ten dele de goede naam en eer van de persoon hersteld, want de onrechtmatige uitlating heeft immers al plaatsgevonden.

De rechter is in geval van een onrechtmatige publicatie, al dan niet wegens smaadschrift, niet verplicht om een vordering tot rectificatie toe te wijzen.

Categorie Mediarecht
Wetsartikel Art. 6:167 BW
Synoniemen Correctie, herstelling