Rights clearance

Rights clearance (rechtenvereffening) houdt het proces in van licentieverlening voor verschillende onderdelen van intellectuele eigendom en het gebruik van gecombineerde werken. Op deze wijze wordt het eenvoudiger om de verschillende onderdelen van het intellectuele eigendom te gebruiken voor een productie of evenement. Rights clearance is een belangrijk onderdeel voor het exploitatierecht voor de houders van intellectuele eigendomsrechten.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Licentieverlening