Verwatering

De situatie waarin de onderscheidende kracht van een merk verloren gaat. Door verwatering veranderd een sterk merk in een zwak merk. Dit kan op den duur tot gevolg hebben dat het merk niet langer meer voor bescherming in aanmerking komt en het in het maatschappelijk verkeer vrijelijk mag worden gebruikt, zonder dat de merkrechthebbende daartegen kan optreden.

Merkverwatering kan onder meer optreden doordat een merk verwordt tot soortnaam. Een bekend voorbeeld hiervan is het gebruik van het merk aspirine als synoniem voor middel tegen hoofdpijn.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Merkverwatering