Merkenrecht

Het merkenrecht omvat alle wet- en regelgeving met betrekking tot merken. Door het merkenrecht is het wordt onder meer mogelijk gemaakt dat een merknaam alleen met toestemming van de eigenaar mag worden gebruikt. Het merkenrecht is een vorm van vermogensrecht. Merkenrecht kan nationaal, internationaal of binnen de Europese Unie aangevraagd worden door inschrijving in het merkenregister. In de Benelux is dit het BBIE. Hieraan zijn kosten verbonden. Na registratie duurt het merkenrecht minimaal 10 jaar. Deze bescherming kan onbeperkt verlengd worden door de eigenaar van het merk. Zonder deze registratie kan geen beroep gedaan worden op het merkenrecht.

Een merkhouder kan optreden tegen onrechtmatig gebruik van zijn merk.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Merkbescherming