Plagiaat

Een synoniem voor onrechtmatig overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk. Kenmerkend bij plagiaat is dat de schrijver teksten of passages uit teksten overneemt en dit laat doorgaan voor eigen werk. Doorgaans is deze situatie aan de orde bij het overnemen van (delen van) tekst maar daarbij geen bronvermelding wordt weergeven. Of indien er is geput uit (wetenschappelijke) bronnen, maar de tekst is geparafraseerd en geen bronvermelding heeft plaatsgevonden. Plagiaat kan ook in andere vormen plaatsvinden.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen