Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam (ook wel: handelsnaam) is de naam waaronder een bedrijf opereert. In de Handelsnaamwet worden handelsnamen beschermd en worden eisen gesteld waaraan een handelsnaam dient te voldoen. Een van de voorwaarden voor bescherming is dat het bedrijf eerlijk dient te zijn in het voeren van de handelsnaam. Zo is het niet toegestaan namen of merken van andere bedrijven te gebruiken. Ook mag de naam niet aanstootgevend zijn en mag de handelsnaam geen verwarring opwekken met andere bedrijven of instanties. Een handelsnaam wordt vastgelegd bij de inschrijving van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Bij de inschrijving wordt de gewenste handelsnaam getoetst aan de daarvoor geldende voorwaarden voor handelsnamen en reeds eerder geregistreerde handelsnamen in het Handelsregister.

Regeling
Wetsartikel Art. 3 Handelsnaamwet
Synoniemen Handelsnaam