Pleegouder

Iemand die een kind in een bestaand gezin opneemt en dat niet zijn of haar eigen biologisch kind is. Het pleegkinderen is niet het wettelijke kind van de pleegouder of pleegouders. Een pleegkind kan onder voorwaarden worden geadopteerd. 

Vaak wordt een pleegouder aangesteld als de biologische ouders tijdelijk of langdurig niet voor hun eigen kind of kinderen kunnen zorgen. Pleegouders kunnen familie of kennissen zijn van deze kinderen, maar ook officiële instanties kunnen worden belast met pleegzorg. Denk hierbij aan instanties voor jeugd en gezin. Pleegouderschap is een vorm van jeugdhulp. Ouders kunnen zich vrijwillig aanmelden als pleeggezin voor de opvang van kinderen in nood. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, zoals het kunnen bieden van een stabiele gezinssituatie en het volgen van cursussen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen