Ontruimingsaanzegging

Een formele aanzegging van een verhuurder aan een huurder van een pand, om het gehuurde pand te ontruimen. De verhuurder is verplicht de huurder een redelijke termijn te geven om het pand te ontruimen.

Een opzegging van de huur, eenzijdig of met wederzijdse toestemming, is geen ontruimingsaanzegging en dient dan ook niet als zodanig te worden verward. De verhuurder mag bij de opzegging geen termijn stellen voor ontruiming die ligt vóór het einde van de huurovereenkomst. In de brief tot opzegging van de huurovereenkomst wordt meestal tevens de ontruiming aangezegd. De huurder geniet in die periode ontruimingsbescherming. 

Bij een aanzegging dient rekening gehouden te worden met de wettelijke termijn van minimaal twee maanden voor een ontruiming van bedrijfsruimte. De huurder heeft geen recht op een redelijke termijn voor ontruiming indien de betreffende huurovereenkomst met wederzijdse toestemming is opgezegd, of als de huurder zijn verplichtingen niet is nagekomen, bijvoorbeeld bij wanbetaling.

 

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen