Optie tot koop

Optie tot koop (ook wel: koopoptie) geeft de huurder een mogelijkheid tot aankoop van het gehuurde pand over te gaan. Dit kan zowel tijdens de looptijd van de huurovereenkomst alsmede bij het aflopen ervan. Indien de huurder besluit om gebruik te maken van de koopoptie, is de verhuurder verplicht het gehuurde te verkopen aan de huurder. In de koopoptie staan meestal de voorwaarden opgenomen. Indien dat niet het geval is, wordt de koopoptie aangemerkt als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Behalve bij de huur van woningen en ander onroerend goed, kan een optie tot koop ook in andere soorten contracten worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld een leasecontract voor een auto.

Een koopoptie dient te worden onderscheiden van een voorkeursrecht: bij een voorkeursrecht heeft de verhuurder niet de verplichting het verhuurde te verkopen.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Koopoptie