Onderverhuurcontract

Ook wel onderverhuurovereenkomst. Een overeenkomst of contract van tijdelijke aard, waarin de onderhuur van een kamer, een deel van een woning of de hele woning wordt vastgelegd. Onderhuur is enkel toegestaan met toestemming van de hoofdverhuurder, tenzij in het huurcontract niet expliciet een verbod op onderhuur is opgenomen en het enkel gaat om een kamer of deel van de woning.

Bij de huur van bedrijfsruimte is onderhuur niet verboden. Dit is alleen anders indien in de huurovereenkomst anders is bepaald. De verhuurder mag een toestemming tot onderhuur niet op onredelijke gronden onthouden.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Onderverhuur, onderverhuurovereenkomst