Economisch eigendom

Economisch eigendom is de situatie waarbij een partij recht heeft op de gebruikswaarde van een onroerend goed. Die persoon is geen juridisch eigenaar van het onroerende goed.

Juridisch en economisch eigendom vormen samen het volledige eigendom van een onroerend goed. Waar een juridisch eigenaar de wettelijke eigenaar is, is de economische eigenaar diegene die recht heeft op de gebruikswaarde van het onroerend object, en ook de gevolgen van een eventuele waardeverandering ondervindt.  De economisch eigenaar wordt pas pas juridisch eigenaar van het object bij overdracht van het eigendom bij de notaris. Het is mogelijk economisch eigendom over te dragen aan een derde, bijvoorbeeld een stichting of bedrijf. Juridisch blijft de eigenaar van het onroerend goed de eigenaar, ook in het Kadaster.

Een economisch eigenaar is geen formeel eigenaar van het onroerend goed vanwege het ontbreken van de notariële akte tot overdracht van het betreffende goed.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen