Eigen vermogen

Het eigen vermogen is de activa minus de schulden van een bedrijf of persoon: ofwel al het bezit minus eventuele schulden. Meestal wordt deze term gebruikt voor ondernemingen. Het eigen vermogen is al het vermogen van een bedrijf waarop geen verplichting tot betaling of terugbetaling ligt, en dus in principe vrij besteedbaar is door het bedrijf.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen