Duurovereenkomst

Een overeenkomst waarbij beide partijen zich verplichten gedurende langere periode prestaties te leveren. De overeenkomst heeft daarbij geen eenmalig karakter, maar een voortdurend karakter. Een distributieovereenkomst of inkoopovereenkomst is in veel gevallen een voorbeeld van een duurovereenkomst, als de overeenkomst een langdurig of doorlopend karakter heeft. Een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld iedere week levering aan de distributeur plaatsvindt, is  een vorm van een duurovereenkomst. Beide partijen verplichten zich bij een duurovereenkomst tot een wederzijdse prestatie die zich op langere termijn zal uitstrekken.

Duurovereenkomsten waarin niets vastgelegd is wat betreft opzegging zijn  altijd tussentijds opzegbaar, al dan niet met compensatie voor de wederpartij voor eventuele geleden schade door de opzegging. Partijen in dit verband een opzegtermijn te hanteren die in overeenstemming is met de redelijkheid en billijkheid. 

Wetsartikel
Synoniemen