Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn bij een erfenis, alsmede wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. De verklaring wordt opgemaakt door een notaris.

Doorgaans is een verklaring van erfrecht alleen vereist als een instantie daarom vraagt; bijvoorbeeld een bank. Zo heeft de instantie de zekerheid dat zij zaken met die persoon mogen doen en is voor de Belastingdienst bijv. duidelijk wie de contactpersoon is ter zake van de afwikkeling.

De notaris maakt de verklaring van erfrecht op nadat deze onderzoek heeft gedaan in het Centraal Testamentenregister. Als er veel erfgenamen zijn, of als enkele erfgenamen moeilijk te vinden zijn, dan kan het enkele weken tot maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Als bij de erfenis sprake is van een huis, een stuk grond of een boot, kan het verstandig zijn om de verklaring van erfrecht in te schrijven in het Kadaster. Na de inschrijving staat de erfgenaam namelijk vermeld als eigenaar van het object; dit kan belangrijk zijn voor o.a. de WOZ-aanslag en de levensverzekering.

Categorie Erfrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen