WMO-herindicatie

Een WMO-herindicatie betekent dat het recht op een WMO-uitkering wordt bijgesteld of wordt stopgezet. Dit kan zich voordoen als een particulier een WMO-indicatie heeft gekregen voor persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of een rolstoel en de uitkering vervolgens wordt bijgesteld. Ook kan het voorkomen dat een particulier de indicatie wenst te verlengen of te verhogen in verband met de urenbesteding in de thuiszorg.

Een WMO-herindicatie is niet hetzelfde als een primaire aanvraag voor een WMO-indicatie. Vaak is van belang dat de particulier een dossier opbouwt waarin alles bewaard wordt.

Veel voorkomende problemen bij een herindicatie zijn als volgt. De uitkering wordt verlaagd, ondanks een verslechterde gezondheid, of er wordt geen budget meer verstrekt voor huishoudelijke hulp.

Aangezien een herindicatie een besluit is, kan daartegen bezwaar en beroep worden ingesteld.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 8.2 Wmo
Synoniemen