Werkgeversaansprakelijkheid

De situatie waarin een werkgever aansprakelijk is jegens derden wegens een fout van een werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheid is een kwalitatieve aansprakelijkheid, wat betekent dat niet is vereist dat de werkgever zelf enige schuld of verwijtbaarheid aan de fout van de werknemer heeft.  Vereist is wel dat de werkgever enige zeggenschap had over de gedragingen van de werknemer waarin de fout was gelegen. Indien de werknemer zich kan beroepen een rechtvaardigingsgrond, kan de werkgever zulks ook doen.

Werkgeversaansprakelijkheid jegens derden moet niet worden verward met de aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers: dit laatste is gebaseerd op art. 7:658 BW en regelt de aansprakelijkheid van de werkgever voor ongevallen van zijn werknemers.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 6:170 BW; art. 7:658 BW
Synoniemen