Werkgever

Onder werkgever moet op grond van art. 9 WW worden verstaan, de overheidswerkgever, natuurlijke persoon of instelling waarbij een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan. De natuurlijke personen worden in dat geval aangemerkt als werknemers.

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 9 WW
Synoniemen