Personeelsreglement

Een personeelsreglement (ook wel: een arbeidsvoorwaardenreglement) is een schriftelijke aanvulling op de cao en/of arbeidsovereenkomst. 

Een werkgever kan voor een aantal onderwerpen eenzijdig een arbeidsvoorwaardenreglement opstellen, maar voor andere onderwerpen heeft hij instemming nodig van de ondernemingsraad. In tegenstelling tot een cao, kan in een arbeidsvoorwaardenreglement niet van de semi-dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek of aanverwante wet- en regelgeving worden afgeweken.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Arbeidsvoorwaardenreglement