Arbeidsvoorwaardenreglement

Een arbeidsvoorwaardenreglement (ook wel: avr) is een schriftelijke aanvulling van voorwaarden op een cao en/of arbeidsovereenkomst. Deze schriftelijke aanvulling geldt vervolgens voor een hele branche van de betrokken sector waarop de regeling van toepassing is.

Een werkgever kan eenzijdig een avr vaststellen, maar voor specifieke onderwerpen is instemming van de ondernemingsraad benodigd. In een avr kan, in tegenstelling tot een cao, niet van bepaalde semi-dwingendrechtelijke onderwerpen in het arbeidsrecht worden afgeweken.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen AVR, personeelsreglement