Bedrijfsarts

Een werknemer die zich op het werk ziek meldt, kan kan hij na twee weken worden onderzocht door de bedrijfsarts. Dit is een onafhankelijke arts die vast stelt of de werknemer zich terecht ziek heeft gemeld. De bedrijfsarts speelt in dat kader een rol bij verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer.

Een bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij niet met de werkgever mag praten over de klachten of ziekte van de werknemer. De bedrijfsarts geeft aan de werknemer advies over wanneer en hoe hij zijn werk (deels) kan blijven doen of weer kan doen. Een werkgever dient een bedrijfsarts in te schakelen. Dit mag een arbo-arts zijn, echter mag een arbo-arts alleen onder toezicht van een bedrijfsarts werken omdat een bedrijfsarts een specifieke opleiding heeft gevolgd om het beroep te mogen uitoefenen.

Vraag een werkgever een ontslagvergunning aan terwijl de bedrijfsarts voor de toekomst nog mogelijkheden ziet voor het verrichten van arbeid, dan kan er sprake zijn van  een kennelijk onredelijk ontslag. 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen