Anciënniteitsbeginsel

Een methode die vroeger werd gehanteerd om de volgorde van ontslag bij een collectief ontslag te bepalen. Bij een ontslagvolgorde op grond van het anciënniteitsbeginsel werden werknemers die het kortst in dienst waren als eerste ontslagen. Sinds 1 januari 2006 is het anciënniteitsbeginsel vervangen door het afspiegelingsbeginsel. Hierbij is het uitgangspunt dat de leeftijdssamenstelling van het bedrijf na de ontslagronde zo weinig mogelijk veranderd wordt. Vanaf 1 januari 2014 geldt daarnaast als uitgangspunt dat bij een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen AOW-gerechtigde medewerkers als eerste ontslagen worden.

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen