Ambtenarenrecht

De specifieke arbeidsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op ambtenaren. Het ambtenarenrecht regelt onder meer de rechtspositie van ambtenaren en rechten en plichten bij ontslag en ziekte.

Een ambtenaar verricht geen arbeid onder een arbeidsovereenkomst, wordt aangesteld. In dat verband zijn de privaatrechtelijke regelingen inzake de arbeidsovereenkomst niet van toepassing op ambtenaren, maar wordt gebruik gemaakt van publiekrechtelijke regelingen.

 

Categorie Ambtenarenrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen