Wilsgebrek

Een wilsgebrek is een term uit het verbintenissenrecht. Het geeft de situatie weer waarin een rechtshandeling, welke benodigd is voor de totstandkoming van een overeenkomst, kan worden vernietigd. In dat geval wordt de overeenkomst ongedaan gemaakt.

Bij een wilsgebrek heeft een partij wel verklaring geven aan een bepaald gevolg, maar heeft dit gevolg niet daadwerkelijk gewild. Bijvoorbeeld omdat er sprake was van bedrog, bedreiging, of misbruik van omstandigheden. Indien sprake is van een van deze situaties, is de rechtshandeling vernietigbaar.

Wetsartikel Art. 3:44 BW
Synoniemen