Privaatrecht

Het onderdeel van het recht dat de (rechts)verhouding regelt tussen (rechts)personen onderling. Privaatrecht heet ook wel burgerlijk recht. De hoofdbron van het Nederlands burgerlijke recht is verankerd in het Burgerlijk Wetboek. 

Naast het privaatrecht staat het publiekrecht, dat de (rechts)verhouding regelt tussen overheid en particulieren.

Het privaatrecht valt onder meer uiteen in het verbintenissenrecht, personen- en familierecht, erfrecht en rechtspersonenrecht. De regels die staan opgenomen in het Burgerlijk Wetboek zijn veelal van aanvullend ofwel regelend recht. Daarnaast zijn een aantal regels van dwingend recht: voorbeelden hiervan zijn een aantal bepalingen in het arbeids- en huurrecht.

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Civiel recht, burgerlijk recht