Stiefouderadoptie

Aanvraag stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie heet ook wel een eenouderadoptie of partneradoptie. Een stiefouderadoptie kan aan de orde komen wanneer één van de oorspronkelijke ouders een nieuwe partner krijgt en wanneer de andere ouder is overleden, altijd buiten beeld is geweest of wanneer de relatie is beëindigd. Als het kind gedurende lange tijd in zo’n nieuwe gezinssituatie opgroeit, kunnen de ouders en het kind behoefte hebben de familiebanden (juridisch) te formaliseren. Stiefouderadoptie is daarvoor de aangewezen weg.

Procedure

De adoptie advocaat van Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het adoptierecht. U hoeft ons kantoor niet te bezoeken, maar dat is uiteraard is wel mogelijk. Het tijdsverloop van de adoptieprocedure verschilt sterk per rechtbank, maar duurt in de regel circa 6 maanden. In speciale gevallen kan de rechtbank het verzoekschrift versneld in behandeling nemen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Voorwaarden stiefouderadoptie

Bij een stiefouderadoptie is altijd vereist dat de andere ouder instemt met de adoptie (behoudens enkele uitzonderingen, zie hierna). Dat is vanzelfsprekend niet mogelijk wanneer het kind normale omgang met beide ouders geniet. Een verzoek tot adoptie dient dan ook alleen in overweging te worden genomen wanneer de andere ouder niet of nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld in de opvoeding. Stiefouderadoptie kan een geschikt middel zijn om een stabiele gezinssituatie te creëren. De reden daarvoor is omdat de andere ouder van rechtswege het gezag over het kind verkrijgt en zo kan meebeslissen in belangrijke aangelegenheden. Voorwaarde is bovendien dat de andere ouder niet (langer) het gezag over het kind heeft (gezamenlijk gezag). Is dat wel het geval, dan dient in eerste instantie een verzoek te worden ingediend zodat de andere ouder met het eenhoofdig gezag wordt bekleed. Dit verzoek kan tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie worden ingediend.

Uitzonderingen op instemmingsrecht

De andere ouder heeft geen instemmingsrecht wanneer hij of zij de opvoeding over het kind heeft verwaarloosd of als de ouder nauwelijks in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd. Doet een van deze situaties zich voor, dan zal dit bij het verzoek tot adoptie worden aangegeven. Een eventueel recht van tegenspraak met de adoptie kan in die gevallen worden gepasseerd. De waarde die de rechter aan de tegenspraak wordt gehecht, hangt altijd van meerdere factoren af. Een eventueel recht van tegenspraak van de ouder is niet absoluut: het belang van het kind staat te allen tijde voorop.

Instemmingsrecht kind

Als het kind ouder is dan 12, heeft het zelf een instemmingsrecht met de adoptie. Het kind mag dan in de procedure zijn mening kenbaar maken. Verder hoeven de oorspronkelijke ouder en diens partner niet getrouwd te zijn, of een  samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap te hebben. Wel moet de (adoptief)ouders tenminste drie jaar hebben samengeleefd en samen tenminste één jaar voor het kind te hebben gezorgd.  Een verzoek tot adoptie kan alleen worden ingediend door een advocaat.

Achternaamswijziging

Bij de adoptie kan worden verzocht om de achternaam wijzigen. In dat geval kan het kind of zijn huidige naam blijven dragen, of het kind kan de achternaam van de stiefouder verkrijgen.  Aan een verzoek tot wijziging van de achternaam zijn geen extra kosten verbonden. Dit verzoek wordt tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie behandeld.

Gezag van de andere ouder

Zoals aangegeven is een verzoek tot adoptie niet mogelijk als de andere ouder nog het gezag over het adoptiefkind heeft (gezamenlijk gezag). In dat geval dient via een verzoekschriftprocedure door een advocaat te worden verzocht om het gezamenlijk gezag te wijzigen. Dat verzoek kan tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie. Bij het uitspreken van de adoptie komt de stiefouder in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan. Ook verkrijgt de partner en verkrijgt de partner van rechtswege het gezag over het kind. Overigens kan de rechter, indien er een omgangsregeling is, besluiten dat deze ondanks de adoptie onverkort van toepassing blijft. Dit is zelfs mogelijk indien de adoptie is uitgesproken zonder dat er sprake is van een omgangsregeling. Dit komt in de praktijk echter zelden voor.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het algemeen adoptierecht en heeft met succes verschillende soorten adoptiezaken in behandeling genomen. Denk hierbij aan stiefouderadopties, interlandelijke adopties, adopties van meerderjarigen en adopties voor kinderen met een vluchtelingenstatus. Neem contact op met onze adoptie advocaat om u geheel vrijblijvend te laten informeren over de procedure tot stiefouderadoptie.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.