Stiefouderadoptie

Aanvraag stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie heet ook wel een eenouderadoptie of partneradoptie. Een stiefouderadoptie kan aan de orde komen wanneer één van de oorspronkelijke ouders een nieuwe partner krijgt en wanneer de andere ouder is overleden, altijd buiten beeld is geweest of wanneer de relatie is beëindigd. Als het kind gedurende lange tijd in zo’n nieuwe gezinssituatie opgroeit, kan er behoefte zijn de familiebanden (juridisch) te formaliseren. Stiefouderadoptie is daarvoor de aangewezen weg.

Procedure

De adoptie advocaat van Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het adoptierecht. U hoeft ons kantoor niet te bezoeken. Uiteraard is dit wel mogelijk. Desgevraagd sturen wij u een informatiepakket op en selecteren op basis daarvan de benodigde stukken voor de adoptieprocedure. Dit informatiepakket bevat algemene informatie en een korte vragenlijst. Als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op en dienen dit, na uw goedkeuring, zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Het verdere tijdsverloop is sterk afhankelijk van de rechtbank. Bij sommige rechtbanken duurt de procedure een paar weken, bij andere rechtbanken kan dit een half jaar bedragen. De reden hiervoor is dat het adoptieverzoek wordt behandeld door een kinderrechter, en die geven aan ‘echte’ kinderzaken prioriteit. In speciale gevallen kan het verzoekschrift versneld in behandeling worden genomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Voorwaarden stiefouderadoptie

Bij een stiefouderadoptie is altijd vereist dat de andere ouder instemt met de adoptie (behoudens enkele uitzonderingen, zie hierna). Vanzelfsprekend is adoptie niet mogelijk wanneer het kind normale omgang met beide ouders geniet. Een verzoek tot adoptie dient dan ook alleen in overweging te worden genomen wanneer de andere ouder niet of nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld in de opvoeding. Stiefouderadoptie kan een geschikt middel zijn om een stabiele gezinssituatie te creëren omdat de andere ouder van rechtswege het gezag over het kind verkrijgt en zo kan meebeslissen in belangrijke zaken die het kind betreffen.

Instemmingsrecht

De andere ouder heeft geen instemmingsrecht wanneer hij of zij de opvoeding over het kind heeft verwaarloosd of indien er sprake is geweest van misbruik. Ook heeft de ouder geen recht van instemming indien hij of zij nauwelijks in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd. Doet een van deze situaties zich voor, dan zal dit bij het verzoek tot adoptie worden aangegeven. De rechter zal dan vaststellen óf de andere ouder een instemmingsrecht heeft. Zo ja, dan zal het verzoek tot adoptie niet worden toegewezen als de ouder niet instemt met de adoptie. Echter, dit hangt van meerdere factoren af en het instemmingsrecht van de ouder is niet absoluut. Het belang van het kind staat te allen tijde voorop.

Instemmingsrecht kind

Als het kind ouder is dan 12, heeft het zelf een instemmingsrecht met de adoptie. Hij mag dan in de procedure zijn mening kenbaar maken en aangeven of het ook geadopteerd wil worden door de nieuwe partner. Verder is niet vereist dat de oorspronkelijke ouder en diens partner getrouwd zijn, of dat er een  samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap is. Wel moet de ouder tenminste drie jaar hebben samengeleefd met de nieuwe partner en samen tenminste één jaar voor het kind te hebben gezorgd.  Een verzoek tot adoptie kan alleen worden ingediend door een advocaat.

Achternaamswijziging

Bij de adoptie kan worden verzocht om de achternaam wijzigen. In dat geval kan het kind of zijn huidige naam blijven dragen, of het kind kan de achternaam van de stiefouder verkrijgen. In dit laatste geval dient de partner daarvoor toestemming te geven. Aan een verzoek tot wijziging van de achternaam zijn geen extra kosten verbonden. Dit verzoek wordt tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie behandeld.

Gezag

Bij het uitspreken van de adoptie komt de stiefouder in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan. Door de adoptie verkrijgt de stiefouder van rechtswege het gezag over het kind. Overigens kan de rechter, indien er een omgangsregeling is, besluiten dat deze ondanks de adoptie onverkort van toepassing blijft. Dit is zelfs mogelijk indien de adoptie is uitgesproken zonder dat er sprake is van een omgangsregeling, maar dit komt in de praktijk zelden voor.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het algemeen adoptierecht en heeft met succes verschillende soorten adoptiezaken in behandeling genomen. Denk hierbij aan stiefouderadopties, interlandelijke adopties, adopties van meerderjarigen en adopties voor kinderen met een vluchtelingenstatus. Neem contact op met onze adoptie advocaat om u geheel vrijblijvend te laten informeren over de procedure tot stiefouderadoptie.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.