Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie is hetzelfde als een eenouderadoptie. Dit heet ook wel partneradoptie. Als stiefouder hoeft u niet per se getrouwd te zijn. Ook is niet per se noodzakelijk dat er sprake is van een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap. Door stiefouderadoptie worden beide ouders familie  van het kind. Dit verzoek tot adoptie dient te worden ingediend door een advocaat.

Voorwaarden

Voor het verzoek tot stiefouderadoptie dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  1. De ouders dienen minimaal drie jaar te hebben samengewoond;
  2. De adoptie moet in het kennelijk belang van het kind zijn;
  3. De stiefouder dient het kind minimaal een jaar te hebben verzorgd en opgevoed. Deze datum geldt op het moment dat het verzoek bij de rechtbank wordt behandeld.
  4. Het kind dient op de dag van het verzoekschrift minderjarig te zijn (behoudens bijzondere omstandigheden, in dat geval is er sprake van adoptie van een meerderjarige);
  5. Als het kind ouder is dan 12 dient het zijn mening kenbaar te maken over het verzoek tot adoptie;
  6. De stiefouder moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind;
  7. In een aantal gevallen dient de biologische ouder (dus die van de ex-partner) toestemming te geven voor de adoptie. Dit is alleen niet noodzakelijk indien deze geen of slechts beperkte rol van betekenis heeft gespeeld in het leven van het kind.

Achternaamswijziging

Bij de adoptie kan worden verzocht om de achternaam wijzigen. In dat geval kan het kind of zijn huidige naam blijven dragen, of het kind kan de achternaam van de stiefouder verkrijgen. In dit laatste geval dient de partner daarvoor toestemming te geven. Aan een verzoek tot wijziging van de achternaam zijn geen extra kosten verbonden. Dit verzoek wordt tegelijkertijd met het verzoek tot adoptie behandeld.

Gezag

Bij het uitspreken van de adoptie komt de stiefouder in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan. Door de adoptie verkrijgt de stiefouder van rechtswege het gezag over het kind. Overigens kan de rechter, indien er een omgangsregeling is, besluiten dat deze ondanks de adoptie onverkort van toepassing blijft. Dit is zelfs mogelijk indien de adoptie is uitgesproken zonder dat er sprake is van een omgangsregeling, maar dit komt in de praktijk zelden voor.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Elke advocaat in Nederland zou een stiefouderadoptie kunnen verrichten; het adoptierecht is echter een niche. Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring in het algemeen adoptierecht en heeft met succes verschillende soorten adoptiezaken in behandeling genomen. Denk hierbij aan stiefouderadopties, interlandelijke adopties, adopties van meerderjarigen en adopties voor kinderen met een vluchtelingenstatus. Neem contact op met onze adoptie advocaat om u geheel vrijblijvend te laten informeren over de procedure tot stiefouderadoptie.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug