Voorbeelduitspraken stiefouderadoptie

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van gerechtelijke uitspraken waarbij een verzoek tot stiefouderadoptie werd toegewezen. De hieronder gegeven casussen geven het feitencomplex weer.

Rechtbank Limburg 29 maart 2019

Feiten:

In deze zaak ging het om een stiefouderadoptie van vijf kinderen. De kinderen waren halfbroers- en zussen van elkaar en geboren uit twee eerdere relaties van de moeder. Het contact tussen de kinderen en de biologische vaders was (zeer) slecht. Er was al jaren geen contact meer tussen de kinderen en de vaders en zij hadden vrijwel niet in gezinsverband samengeleefd.

Omdat de vaders niet op de zitting verschenen, ging de rechtbank ervan uit dat zij het verzoek niet tegenspraken. Gelet daarop en op het feit dat dat de stiefouderadoptie in het belang van de kinderen was, wees de rechtbank het verzoek toe. Door de adoptie konden de kinderen de achternaam van de stiefouder krijgen, kreeg de vader het gezamenlijk gezag en werd hij volgens de wet juridisch ouder van de kinderen.

Rechtbank Noord-Holland 27 maart 2019

Feiten:

Hierin ging het om de adoptie van twee adoptiefkinderen. De biologische vader was overleden en omdat de moeder reeds gedurende lange tijd een relatie had met haar nieuwe partner en hij de zorg en opvoeding over de kinderen droeg, startten zij een procedure tot stiefouderadoptie.

Gedurende de procedure werd de familie van de overleden biologische ouder opgeroepen. Op basis van het belang van de kinderen en die van de familie besloten de ouders vooralsnog om het verzoek tot partneradoptie in te trekken. In plaats daarvan verzochten zij om het gezamenlijk gezag aan te vragen via de verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Dit verzoek wees de rechtbank toe. Daardoor konden de stiefouder en de moeder ervoor kiezen dat de kinderen voortaan de achternaam van de stiefouder zouden krijgen. Ook dit verzoek wees de rechtbank toe.

Rechtbank Noord-Holland 16 mei 2018

Feiten:

In deze procedure ging het om twee kinderen die al vanaf zeer jonge leeftijd door de stiefvader werden verzorgd en opgevoed. De biologische vader droeg niet bij aan de ouderlijke verantwoordelijkheid. Daar de kinderen ouder waren dan 12, mochten zij door middel van een kindgesprek hun mening kenbaar maken bij de rechtbank. Daarin gaven zij aan dat zij de stiefouder als hun echte vader beschouwden en dat zij geen band hadden met hun biologische vader.

Voorafgaand aan de procedure sprak de biologische vader het verzoek tegen. De rechtbank merkte hem aan als belanghebbende en riep hem op voor de mondelinge behandeling ter zitting. Op de datum van de behandeling verscheen hij echter niet, zodat de rechtbank – conform het wettelijke uitgangspunt – ervan uitging dat hij het verzoek niet tegensprak. Tot slot had de Raad voor de Kinderbescherming een kort onderzoek uitgevoerd en die stond positief tegenover het verzoek tot stiefouderadoptie. Gelet daarop en gelet op het feit dat de adoptie in het belang van de kinderen was, wees de rechtbank het verzoek tot adoptie toe.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.